Komponentbibiotek

For gjenbruk og god arbeidsflyt har vi definert og dokumentert digitale komponenter. Dokumentasjon vil sikre at vi er konsekvente i digitale flater.