Beachflagg

Vi har to designløsninger på beachflagg. Eksemplene vises med tre farger, men alle støttefarger kan brukes.

Rent flagg med sirkel som dekor

Beachflagg med virksomhetslogo

Beachflagg med virksomhetslogo. Tre varianter i ulike støttefarger

Dekorativt flagg med grafisk mønster

Beachflagg med virksomhetslogo og grafiske former

Beachflagg med virksomhetslogo og grafiske former. Oppsett med tre ulike støttefarger.

Originaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. Logoen til skoler eller tannklinikker er venstrestilt, men plasseringen skal oppleves som naturlig sentrert i formatet. Virksomhetslogoer har ulik lengde og det vil være nødvendig å gjøre små, individuelle justeringer for at de skal stå godt i designet.  

Husk å ta høyde for sømmer og at noe av flaten brukes til lommen som stangen tres inn i. Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmanualen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.

Skisse for designoppsett av beachflagg med virksomhetslogo

Last ned mal

Navn Formater
Beachflagg med virksomhetslogo
pdf zip