Beachflagg

Vi har to designløsninger på beachflagg. Eksemplene vises med tre farger, men alle støttefarger kan brukes.

Rent flagg med sirkel som dekor

Beachflagg med hovedlogo

Beachflagg med hovedlogo i tre ulike farger

Dekorativt flagg med grafisk mønster

Beachflagg med hovedlogo og grafiske former

Beachflagg med hovedlogo og grafiske former i tre ulike fargevarianter

Originaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. I originalene er det tatt høyde for søm og lommen som stangen tres i. Logoen som skal oppleves som sentrert i formatet, er i realiteten plassert litt ut mot den ene siden i originalen. Sirkelen skal kile i kanten, og er et grafisk grep i vår visuelle profil. Se illustrasjon under.

Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmanualen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.

Grafisk framstilling av designoppsett for beachflagg

Last ned mal

Navn Formater
Beachflagg med hovedlogo
pdf zip