Beachflagg

Vi har to designløsninger på beachflagg. Eksemplene vises med tre farger, men alle støttefarger kan brukes.

Rent flagg med sirkel som dekorDekorativt flagg med grafisk mønsterOriginaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. I originalene er det tatt høyde for søm og lommen som stangen tres i. Logoen som skal oppleves som sentrert i formatet, er i realiteten plassert litt ut mot den ene siden i originalen. Sirkelen skal kile i kanten, og er et grafisk grep i vår visuelle profil. Se illustrasjon under.

Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmanualen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.


Last ned her

Navn Formater
Beachflagg med hovedlogo
pdf zip