Plakater

Ved produksjon av plakater kan underlaget være svært forskjellig. Her er generelle maler som tar høyde for ulike scenarier, med eller uten bilder.

Plakat uten bilde

Eksempel på oppsett av plakat uten bruk av bilde

Eksempler på oppsett av plakater uten bruk av bilder

Plakat med lite bilde

Eksempel på oppsett av plakat med lite bilde

Eksempler på oppsett av plakater med lite bilde

Plakat med medium bilde

Eksempel på oppsett av plakat med medium bilde

Eksempler på oppsett av plakater med medium bilde

Plakat med stort bilde

Eksempel på oppsett av plakat med heldekkende bakgrunnsbilde

Eksempler på oppsett av plakater med heldekkende bakgrunnsbilder

Inspirasjon

Det er lov å være kreativ med profilformene. Pass på at de beholder proporsjonene og står helt inntil marger og kanter.

Eksempel på oppsett av plakat med profilform på bilde

Eksempel på oppsett av plakat med profilform på bilde

Eksempel på oppsett av plakat med profilformer og flere bilder

Eksempler på oppsett av plakater med profilformer og flere bilder

Last ned maler for plakater

Navn Formater
Plakat – A3 – InDesign – Hovedlogo
zip pdf
Plakat – A4 – InDesign – Hovedlogo
zip pdf
Plakat – A4 – PowerPoint – Hovedlogo
potx