Rollups

Velg mellom å bruke store bilder eller layout med mer innhold. Husk at det skal være minimalt med tekst på rollups. De synliggjør identiteten, setter an tonen, men forteller ikke alt. Oppmuntre til å besøke nettside, og ha brosjyremateriell tilgjengelig.
Eksempel på oppsett av rollups med hovedlogo, tekst og bilde

Rollup med hjelpelinjer (grid)

Margene og hjelpelinjene i rollup gir variasjonsmuligheter og samtidig et konsekvent uttrykk. Plasser elementer etter hjelpelinjene. Bilder og fargebakgrunner kan fylle hele eller deler av flaten. Tekst kan settes i sirkler eller rett på flatene.

Visuell framstilling av oppsett av rollups med hovedlogo

Rollup med stor bildeflate

Eksempel på oppsett av rollups med hovedlogo, tekst og bilde

Rollups med stor bildeflate. Eksempelet under viser et bilde som er duplisert og speilvendt slik at det fyller hele flaten og samtidig skaper et interessant motiv. Dette er en kreativ måte å leke seg innenfor konseptet «Dualitet».

Rollup med stort bilde

Eksempler på oppsett av rollups med hovedlogo, tekst og bilde

Rollup uten bilder

Eksempler på oppsett av rollups med hovedlogo

Muligheter

Med hjelpelinjer som rettesnor kan en designer være kreativ. Sirkler kan fylle hele bredden, grafiske elementer kan lekes med. Pass på at uttrykket ikke blir rotete. Det er også mulig å dele opp flaten for flere bilder.

Eksempler på ulike muligheter for oppsett av rollups med hovedlogo, tekst og bilde

Eksempler på oppsett av rollups med hovedlogo, tekst, profilformer og bilder

Eksempel på oppsett av rollup og grafisk framstilling av gridinndeling for plassering av tekst, logo og lignende

Last ned mal her

Navn Formater
Rollup med hovedlogo
pdf zip