Rollups

Velg mellom å bruke store bilder eller layout med mer innhold. Husk at det skal være minimalt med tekst på rollups. De synliggjør identiteten, setter an tonen, men forteller ikke alt. Oppmuntre til å besøke nettside, og ha brosjyremateriell tilgjengelig.


Rollup med hjelpelinjer (grid)

Margene og hjelpelinjene i rollup gir variasjonsmuligheter og samtidig et konsekvent uttrykk. Plasser elementer etter hjelpelinjene. Bilder og fargebakgrunner kan fylle hele eller deler av flaten. Tekst kan settes i sirkler eller rett på flatene.


Rollup med stor bildeflate


Rollups med stor bildeflate. Eksempelet under viser et bilde som er duplisert og speilvendt slik at det fyller hele flaten og samtidig skaper et interessant motiv. Dette er en kreativ måte å leke seg innenfor konseptet «Dualitet».

Rollup med stort bilde


Rollup uten bilder


Muligheter

Med hjelpelinjer som rettesnor kan en designer være kreativ. Sirkler kan fylle hele bredden, grafiske elementer kan lekes med. Pass på at uttrykket ikke blir rotete. Det er også mulig å dele opp flaten for flere bilder.

Last ned her

Navn Formater
Rollup med hovedlogo
pdf zip