Universell utforming

Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre innholdet for så mange som mulig. Viktige hensyn er økt lesbarhet, god kontrast og konsekvent utforming.
Eksempel på bruk av fonter med bokstaven A.

God lesbarhet

 • Jevne bokstavtykkelser
 • Godt separerte tegn som lett skilles fra hverandre
 • Stor nok punktstørrelse
 • God linjeavstand
 • Gjentakende struktur

PDF-er skal tilgjengeliggjøres med riktig språk, leserekkefølge og alternativ tekst på bilder.

 

Profilfonten Nunito og bruken av den i malene samsvarer med disse kravene.

Eksempel på bruk av bokstaven A i fargen Vann på lyse bakgrunner og i lyse farger på den mørke Vann-fargen

God kontrast

 • God kontrast sikrer god lesbarhet, både på skjerm og trykk. 
 • All fargebruk i profilen er innenfor kontrastkravene til WCAG 2.1-standarden (Web Content Accessibility Guidelines). Derfor har profilens fargepalett en komplett oversikt over kontrastmåling av alle fargene, se illustrasjon nedenfor.
 • Forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner kan overdrives for å øke kontrasten.

Profilens fargepalett og bruk av tekstfargen i malene er avsjekket mot dette.

Visuell framstilling på skrift i fontvariantene light, regular, semibold og bold

Konsekvent utforming

 • Konsekvent utforming skaper forutsigbarhet for brukeren
 • Minst mulig variasjon på typografiske stiler og virkemidler
 • Benytt lik struktur hver gang innhold av samme type gjentas
 • Logisk inndeling av tekst øker tilgjengeligheten

Profilen hensyntar konsekvent oppbygging gjennom maler og tekstlige nivåer i malene.

Universell utforming og kontrast

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner har vært førende for vår profil. Alle farger i vår palett har tatt hensyn til denne standarden for å sikre god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge uavhengig av medie. 

I figuren under ser vi at alle støttefarger fra profilpaletten kan brukes som bakgrunn. Vi anbefaler svart tekst oppå fargebakgrunner. Teksten kan også ha navigasjonsfarge, men da må teksten være 18 pt eller mer.

For mer informasjon om WCAG 2.1-standarden i digitale flater, se egen artikkel hos UU-tilsynet.

 

Visuell framstilling på bruk av tekst i lyse farger på fargen Vann og svart tekst på støttefarger, med godkjente kontrastkrav.

Godkjente kontrastkrav

Nivå AAA = består alle kontrastkrav* uansett skriftstørrelse og vekting.

Nivå AA = består kontrastkravet for stor tekst; 14 pt bold eller 18 pt normal og større.

Nivå AA+ = består minimum kontrastkravet anbefalt for standardtekst.

 

* Kontrastkravene er definert av WCAG 2.1-standarden (Web Content Accessibility Guidelines), som er anbefalinger for universell utforming vedtatt av W3C (World Wide Web Consortium).

Om malene våre

Malene våre tar hensyn til universell utforming. Malene ivaretar dette gjennom bruk av høy kontrast og god fontstruktur. Designet er rent og uten forstyrrende elementer.

Malene har:

 • Rene og tydelige skrifttyper – som hovedregel sort på hvit bakgrunn
  • De grafiske InDesign-malene bruker Nunito/Nunito Sans, Office-malene bruker Calibri.
 • Definerte bakgrunnsfarger som er lyse og som sørger for at tekst alltid er godt synlig
 • Store hovedtitler – og struktur for undertitler
 • Brødteksten* har en god størrelse tilpasset sitt formål, med lesevennlig avstand mellom linjene

Bruk av riktig mal sørger for et godt utgangspunkt. Husk at du fortsatt er ansvarlig for at det endelige dokumentet blir universelt utformet.  

 

UU-tilsynet forklarer universell utforming på en enkel måte: 

Snarvei til kort introduksjon

Snarvei til gjeldende regelverk og krav

Snarvei til digitale dokumenter

 

Tips til deg som bruker Word og PowerPoint

 • Bruk alltid fonten som er forhåndsdefinert i malene: Calibri brukes både i overskrifter og løpende tekst.
 • Ikke knip eller spre bokstavene, hold deg i normal modus.
 • Bruk fast venstremarg, la høyremargen være fleksibel slik som det er lagt opp i malene.
 • Selv om STORE bokstaver er lettere å se isolert sett, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder. Vi anbefaler ikke bruk av store bokstaver.
 • Unngå å legge tekst direkte på bilder. All bildetekst er satt utenfor bilderammene i våre maler.
 • Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet.
 • Skriv kortere! Overfylte maler virker mot sin hensikt. Legg heller til sider. Vi har generelle skriveråd i designguiden vår.

Tips til deg som er designer

 • Bruk alltid riktig fonter som er forhåndsdefinert i malene. De er rene og har lik tykkelse i streken (ukomplisert), tydelig og gode å lese. Tallene forveksles ikke med bokstaver og hopper ikke på linjen. 
 • Selv om STORE bokstaver er lettere å se isolert sett, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder. Vi anbefaler ikke bruk av store bokstaver.
 • Ikke knip bokstavene (kerningen) i teksten for å få bedre plass, hold normal avstand mellom bokstavene.
 • Ikke spre teksten på linjen slik at bokstavene står for langt fra hverandre.
 • Bruk fast venstremarg, la høyremargen være fleksibel.
 • Bruk kolonner slik at tekstlinjer ikke blir for lange (maks 80-90 tegn).
 • «Større tekst er bedre, men ikke alltid best»: Stor tekst gjør budskap synlig, men stor tekst blir vanskelig å lese når teksten er lang.
 • All bildetekst er satt utenfor bilderammene i våre maler. Skal tekst i noen design-tilfeller være oppå bilder må bakgrunnen være rolig og egnet til det for å sikre god kontrast og lesbarhet.
 • Materialvalg påvirker lesbarheten på trykksaker – blanke overflater gjør tekst vanskelig å lese.
 • Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet. Dette gjelder både Office-maler og InDesign-PDF.
 • Bilder og illustrasjoner i digitale dokumenter skal ha en alternativ tekst som beskriver innholdet. Dette gjør at brukere som ikke kan se bildet i dokumentet fortsatt kan få med seg hva det dreier seg om.
 • Kontroller at leserekkefølgen i en PDF blir riktig. Hvis tilfeldighetene råder, kan for eksempel en bildetekst leses før hovedoverskrift. Leserekkefølge sjekker du for eksempel i Adobe Acrobat
 • I InDesign er det rekkefølgen på elementene i layers som styrer leserekkefølgen. Et godt tips er å jobbe riktig allerede der, da blir Acrobat brukt til kun å kontrollere leserekkefølgen. Det er flere ting å tenke på når universelt utformede PDF’er skal lages fra InDesign: Her er noen tips.
 • *Det er ingen absolutt anbefalt størrelse på brødtekst i layout og trykksaker. Blindeforbundet anbefaler generelt en brødtekst på 11–12 punkt. Opplevelse av størrelse på brødtekst varierer ut i fra skrifttypens utførelse. Vår profilfont er en jevn og tydelig skrifttype som har god bredde i tegnene. Standard størrelse for brødtekst i våre trykksaker er 10,5 pt. Office-malene har en standard størrelse på 11,5 pt.