Universell utforming

Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre innholdet for så mange som mulig. Viktige hensyn er økt lesbarhet, god kontrast og konsekvent utforming.


Økt lesbarhet

Jevne bokstavtykkelser

Godt separerte tegn som lett skilles fra hverandre

Stor nok punktstørrelse

God linjeavstand

Gjentakende struktur

PDF-er skal tilgjengeliggjøres med riktig språk, leserekkefølge og alternativ tekst på bilder

 

Profilfonten Nunito og bruken av den i malene samsvarer med disse kravene.


God kontrast

God kontrast sikrer god lesbarhet, både på skjerm og trykk. Dette kan måles.

All fargebruk i profilen skal være innenfor kontrastkravene til WCAG 2.0-standarden (Web Content Accessibility Guidelines)

Derfor har profilens fargepalett en komplett oversikt over kontrastmåling av alle fargene

Forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner kan overdrives for å øke kontrasten

 

Profilens fargepalett og bruk av tekstfargen i malene er avsjekket mot dette.


Konsekvent utforming

Konsekvent utforming skaper forutsigbarhet for brukeren

Minst mulig variasjon på typografiske stiler og virkemidler

Benytt lik struktur hver gang innhold av samme type gjentas

Logisk inndeling av tekst øker tilgjengeligheten

 

Profilen hensyntar konsekvent oppbygging gjennom maler og tekstlige nivåer i malene.

Kontrast og universell utforming

Tekstfarge

For å gjøre innholdet vårt tilgjengelig for så mange som mulig, bruker vi tekstfarger og fargekombinasjoner som gir best mulig lesbarhet. På støttefarger brukes i hovedsak svart tekst, men det er tillatt å bruke navigasjonsfarge på dekorative flater. Hvit tekst brukes kun på navigasjonsfargen eller svart, aldri på støttefarger. På hvit bakgrunn skal det alltid være svart tekst.

 

Valører

Alle støttefarger kan brukes i lysere og mørkere valører ved behov. For et konsekvent uttrykk er det definert tre valører per støttefarge.


Nivå AAA= består alle kontrastkrav* uansett skriftstørrelse og vekting

Nivå AA= består kontrastkravet for stor tekst; 14 pt bold eller 18 pt normal, og større

 

* Kontrastkravene er definert av WCAG 2.0-standarden (Web Content Accessibility Guidelines), som er anbefalinger for universell utforming vedtatt av W3C (World Wide Web Consortium).