Avsenderidentitet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har definert et regelverk for hvordan profilen skal forvaltes og hvilken visuell frihet virksomhetene og prosjektene har, som fylkeskommunen er ansvarlig for.

Det skal være klart for alle, internt og eksternt, hva som er gjeldende, slik at Vestfold og Telemark fylkeskommune fremstår tydelig.

 

Vi har delt regelverket i tre nivåer


Gjelder fylkeskommunen sentralt

– Hovedlogo

All informasjon og profilering fra fylkeskommunen sentralt skal bruke hovedlogo.

Den visuelle profilen skal treffe bredt, både innbyggere og interessenter.

Administrasjonen, inkludert fylkesbiblioteket, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Opplæringstjenesten tilhører frihetsgrad 0.


Gjelder virksomheter

– Logo for skoler og tannklinkker

Videregående skoler, tannklinikker, Kompetansebyggeren, SMI-skolen og Sandefjord folkehøyskole (tidligere Skiringssal) tilhører frihetsgrad 1 og skal bruke sine egne logoer i informasjon og profilering fra virksomheten.

Unntaket er brev og stillingsannonser, her brukes det hovedlogo.

Avdelinger som Nettskolen, Kragerø ressurssenter og Notodden ressurssenter tilhører også frihetsgrad 1, og må ta i bruk skolens logo i profilering.


Gjelder samarbeidsprosjekter

– Eventuell egen logo og profil

Samarbeidsprosjekter kan utvikle en egen visuell identitet. Alternativet er at fylkeskommunens/virksomhetens logo sidestilles med eksterne samarbeidspartnere.