Frihetsgrad 0

All informasjon og profilering fra fylkeskommunen sentralt skal bruke hovedlogo.

For sikre at fylkeskommunen er en tydelig avsender, skal hovedlogo, fargepalett, fonter og visuelt oppsett fra designmanual brukes på all informasjon og profilering. Foto er et viktig virkemiddel for å forsterke budskapet.