Frihetsgrad 1

Virksomheter som skoler og tannklinikker bruker egen logo i all informasjon og profilering (frihetsgrad 1). Husk at enkelte overordnede maler skal bruke hovedlogo, for eksempel brevark og stillingsannonser.

Oppgaver som berører flere fylkeskommunale virksomheter kan bruke fylkeskommunens hovedlogo. I stillingsannonser skal fylkeskommunens hovedlogo brukes.

Fargepalett, fonter og visuelt oppsett fra designmanualen skal brukes. Foto er et viktig virkemiddel for å forsterke budskapet.

Teksten "Husk søknadsfristen 1. mars" i hvit sirkel plassert på et foto av to blide ungdom, en gutt og en jente.

Grafisk framstilling av typografi, fargepalett og grafiske former

Eksempler på layout av plakater med virksomhetslogo