Frihetsgrad 2

Der hvor fylkeskommunen samarbeider med andre aktører, eller er inne som finansiell bidragsyter sammen med andre aktører, kan prosjektet ha sin egen visuelle identitet som er bestemt av flerpartsamarbeidet.

Logoen til fylkeskommunen skal synliggjøres på tilgjengelige steder, for eksempel nederst på en nettside, på baksiden av en publikasjon, nederst i en plakat. 

Det bør også spesifiseres i tekst at Vestfold og Telemark fylkeskommune gir økonomisk støtte til dette tiltaket eller prosjektet der det passer.

Eksempel på logo og plakat for prosjektet Marked med musikk med egen visuell identitet

Eksempel på logo og plakat for prosjektet Padleled med egen visuell identitet