Sekundærfarger

Dette er lyse farger som brukes i design og omgivelser. Vi kaller det for "støttefarger" fordi de lager et bakteppe som får logoen til å stå godt og tydelig frem.

Støttefarger

Støttefarger kan brukes i designelementer og bakgrunner i all kommunikasjon. Det er definert 14 farger for å gi mulighet til å velge ulike temafarger for variasjon og lengre levetid (for eksempel et årlig arrangement kan ha ny farge hvert år).

Gå for én temafarge i en publikasjon. Du kan mikse med 2-4 støttefarger, for eksempel i faktabokser, men ikke bruk alle samtidig! Fargeopplevelsen skal være lett og behagelig, ikke «fullpakket» – bevar derfor hvite flater og luft i designet.

På støttefarger brukes i hovedsak svart tekst, men det er tillatt å bruke navigasjonsfarge på dekorative flater. Hvit tekst brukes kun på navigasjonsfargen eller svart, aldri på støttefarger. På hvit bakgrunn skal det alltid være svart tekst.

Støttefargen Luft i tre ulike valører

Luft

CMYK  35 – 0 – 18 – 0

RGB  178 – 220 – 218

HEX  B2DCDA

PMS  7464

Støttefargen Korn i tre ulike valører

Korn

CMYK  9 – 4 – 31 – 5

RGB  230 – 227 – 187

HEX  E6E3BB

PMS  5875

Støttefargen Dugg i tre ulike valører

Dugg

CMYK  29 – 2 – 24 – 3

RGB  190 – 218 –202

HEX  BEDACA

PMS  559

Støttefargen Varme i tre ulike valører

Varme

CMYK  4 – 17 – 21 – 7

RGB  232 – 209 – 193

HEX  E8D1C1

PMS  482

Støttefargen Berg i tre ulike valører

Berg

CMYK  9 – 5 – 12 – 14

RGB  212 – 213 – 206

HEX  D4D5CE

PMS  413

Støttefargen Nype i tre ulike valører

Nype

CMYK  0 – 38 – 23 – 0

RGB  246 – 182 – 179

HEX  F6B6B3

PMS  3519

Støttefargen Røsslyng i tre ulike valører

Røsslyng

CMYK  8 – 25 – 4 – 14

RGB  210 – 185 – 200

HEX  D2B9C8

PMS  5225

Støttefargen Sand i tre ulike valører

Sand

CMYK  3 – 4 – 14 – 8

RGB  235 – 230 – 214

HEX  EBE6D6

PMS  7527

Støttefargen Siv i tre ulike valører

Siv

CMYK  6 – 10 – 30 – 2

RGB  240 – 225 – 189

HEX  F0E1BD

PMS  7501

Støttefargen Himmel i tre ulike valører

Himmel

CMYK  36 – 0 – 9 – 0

RGB  174 – 220 – 234

HEX  AEDCEA

PMS  629

Støttefargen Lavendel i tre ulike valører

Lavendel

CMYK  31 – 18 – 5 – 0

RGB  187 – 199 – 224

HEX  BBC7E0

PMS  2106

Støttefargen Gress i tre ulike valører

Gress

CMYK  31 – 0 – 39 – 0

RGB  192 – 220 – 178

HEX  C0DCB2

PMS  2260

Støttefargen Stein i tre ulike valører

Stein

CMYK  24 – 4 – 8 – 13

RGB  185 – 205 – 212

HEX  B9CDD4

PMS  7542

Støttefargen Nøytral i tre ulike valører

Nøytral

CMYK  0 – 0 – 0 – 15

RGB  227 – 227 – 227

HEX  E3E3E3

PMS  Cool Grey 2

Støttefarger – flere nyanser

Støttefargene kan brukes i ulik styrke 0–100 %. På bakgrunner kan man velge lys versjon (60 % raster). I infografikk og figurer bruker man normal farge (100 %) samt en mørk versjon for kontrast. Her er en utvidet palett for RGB- og CMYK-koder.

 

Støttefargen Luft i normal valør

Luft, normal

CMYK  35 – 0 – 18 – 0

RGB  178 – 220 – 218

HEX  B2DCDA

Støttefargen Luft i lys valør

Luft, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  206 – 235 – 233

HEX  CEEBE9

Støttefargen Luft i mørk valør

Luft, mørk

CMYK  58 – 0 – 33 – 0

RGB  125 – 190 – 186

HEX  7DBEBA

Støttefargen Korn i normal valør

Korn, normal

CMYK  9 – 4 – 31 – 5

RGB  230 – 227 – 187

HEX  E6E3BB

Støttefargen Korn i lys valør

Korn, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  241 –239 – 214

HEX  F1EFD6

Støttefargen Korn i mørk valør

Korn, mørk

CMYK  18 – 8 – 53 – 10

RGB  207 – 201 – 139

HEX  CFC98B

Støttefargen Dugg i normal valør

Dugg, normal

CMYK  29 – 2 – 24 – 3

RGB  190 – 218 –202

HEX  BEDACA

Støttefargen Dugg i lys valør

Dugg, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  214 – 234 – 223

HEX  D6EADF

Støttefargen Dugg i mørk valør

Dugg, mørk

CMYK  50 – 4 – 42 – 6

RGB  141 – 185 – 160

HEX  8DB9A0

Støttefargen Varme i normal valør

Varme, normal

CMYK  4 – 17 – 21 – 7

RGB  232 – 209 – 193

HEX  E8D1C1

Støttefargen Varme i lys valør

Varme, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  242 – 228 – 217

HEX  F2E4D9

Støttefargen Varme i mørk valør

Varme, mørk

CMYK  8 – 31 – 38 – 14

RGB  209 – 171 – 148

HEX  D1AB94

Støttefargen Berg i normal valør

Berg, normal

CMYK  9 – 5 – 12 – 14

RGB  212 – 213 – 206

HEX  D4D5CE

Støttefargen Berg i lys valør

Berg, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  230 – 231 – 226

HEX  E6E7E2

Støttefargen Berg i mørk valør

Berg, mørk

CMYK  17 – 10 – 23 – 26

RGB  176 – 178 – 165

HEX  B0B2A5

Støttefargen Nype i normal valør

Nype, normal

CMYK  0 – 38 – 23 – 0

RGB  246 – 182 – 179

HEX  F6B6B3

Støttefargen Nype i lys valør

Nype, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  249 – 207 – 208

HEX  F9CFD0

Støttefargen Nype i mørk valør

Nype, mørk

CMYK  0 – 62 – 41 – 0

RGB  235 –131 – 128

HEX  EB8380

Støttefargen Røsslyng i normal valør

Røsslyng, normal

CMYK   8 – 25 – 4 – 14

RGB  210 – 185 – 200

HEX  D2B9C8

Støttefargen Røsslyng i lys valør

Røsslyng, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  228 – 210 – 222

HEX  E4D2DE

Støttefargen Røsslyng i mørk valør

Røsslyng, mørk

CMYK  15 – 44 – 8 – 26

RGB  173 – 135 – 158

HEX  AD879E

Støttefargen Sand i normal valør

Sand, normal

CMYK  3 – 4 – 14 – 8

RGB  235 – 230 – 214

HEX  EBE6D6

Støttefargen Sand i lys valør

Sand, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  244 – 242 – 230

HEX  F4F2E6

Støttefargen Sand i mørk valør

Sand, mørk

CMYK  6 – 8 – 26 – 15

RGB  217 – 207 – 180

HEX  D9CFB4

Støttefargen Siv i normal valør

Siv, normal

CMYK  6 – 10 – 30 – 2

RGB  240 – 225 – 189

HEX  F0E1BD

Støttefargen Siv i lys valør

Siv, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  246 – 239 – 213

HEX  F6EFD5

Støttefargen Siv i mørk valør

Siv, mørk

CMYK  11 – 19 – 51 – 4

RGB  224 – 197 – 142

HEX  E0C58E

Støttefargen Himmel i normal valør

Himmel, normal

CMYK  36 – 0 – 9 – 0

RGB  174 – 220 – 234

HEX  AEDCEA

Støttefargen Himmel i lys valør

Himmel, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  202 – 235 – 242

HEX  CAEBF2

Støttefargen Himmel i mørk valør

Himmel, mørk

CMYK  59 – 0 – 17 – 0

RGB  122 – 190 – 211

HEX  7ABED3

Støttefargen Lavendel i normal valør

Lavendel, normal

CMYK  31 – 18 – 5 – 0

RGB  187 – 199 – 224

HEX  BBC7E0

Støttefargen Lavendel i lys valør

Lavendel, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  212 – 221 – 238

HEX  D4DDEE

Støttefargen Lavendel i mørk valør

Lavendel, mørk

CMYK  53 – 33 – 10 – 0

RGB  138 – 156 – 196

HEX  8A9CC4

Støttefargen Gress i normal valør

Gress, normal

CMYK  31 – 0 – 39 – 0

RGB  192 – 220 – 178

HEX  C0DCB2

Støttefargen Gress i lys valør

Gress, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  215 – 234 – 206

HEX  D7EACE

Støttefargen Gress i mørk valør

Gress, mørk

CMYK  53 – 0 – 63 – 0

RGB  144 – 188 – 127

HEX  90BC7F

Støttefargen Stein i normal valør

Stein, normal

CMYK  24 – 4 – 8 – 13

RGB  185 – 205 – 212

HEX  B9CDD4

Støttefargen Stein i lys valør

Stein, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  210 – 225 – 230

HEX  D2E1E6

Støttefargen Stein i mørk valør

Stein, mørk

CMYK  42 – 8 – 15 – 24

RGB  135 – 165 – 175

HEX  87A5AF

Støttefargen Nøytral i normal valør

Nøytral, normal

CMYK  0 – 0 – 0 – 15

RGB  227 – 227 – 227

HEX  E3E3E3

Støttefargen Nøytral i lys valør

Nøytral, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  239 – 239 – 239

HEX  EFEFEF

Støttefargen Nøytral i mørk valør

Nøytral, mørk

CMYK  0 – 0 – 0 – 27

RGB  202 – 202 – 202

HEX  CACACA

Last ned fargepalett

Navn Formater
Fargepalett – RGB – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip
Fargepalett – CMYK – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip
Fargepalett – PANTONE – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip