Sekundærfarger

Dette er lyse farger som brukes i design og omgivelser. Vi kaller det for "støttefarger" fordi de lager et bakteppe som får logoen til å stå godt og tydelig frem.

Støttefarger

Støttefarger kan brukes i designelementer og bakgrunner i all kommunikasjon. Det er definert 14 farger for å gi mulighet til å velge ulike temafarger for variasjon og lengre levetid (for eksempel et årlig arrangement kan ha ny farge hvert år).

Gå for én temafarge i en publikasjon. Du kan mikse med 2-4 støttefarger, for eksempel i faktabokser, men ikke bruk alle samtidig! Fargeopplevelsen skal være lett og behagelig, ikke «fullpakket» – bevar derfor hvite flater og luft i designet.

På støttefarger brukes i hovedsak svart tekst, men det er tillatt å bruke navigasjonsfarge på dekorative flater. Hvit tekst brukes kun på navigasjonsfargen eller svart, aldri på støttefarger. På hvit bakgrunn skal det alltid være svart tekst.


Luft

CMYK  35 – 0 – 18 – 0

RGB  178 – 220 – 218

HEX  B2DCDA

PMS  7464


Korn

CMYK  9 – 4 – 31 – 5

RGB  230 – 227 – 187

HEX  E6E3BB

PMS  5875


Dugg

CMYK  29 – 2 – 24 – 3

RGB  190 – 218 –202

HEX  BEDACA

PMS  559


Varme

CMYK  4 – 17 – 21 – 7

RGB  232 – 209 – 193

HEX  E8D1C1

PMS  482


Berg

CMYK  9 – 5 – 12 – 14

RGB  212 – 213 – 206

HEX  D4D5CE

PMS  413


Nype

CMYK  0 – 38 – 23 – 0

RGB  246 – 182 – 179

HEX  F6B6B3

PMS  3519


Røsslyng

CMYK  8 – 25 – 4 – 14

RGB  210 – 185 – 200

HEX  D2B9C8

PMS  5225


Sand

CMYK  3 – 4 – 14 – 8

RGB  235 – 230 – 214

HEX  EBE6D6

PMS  7527


Siv

CMYK  6 – 10 – 30 – 2

RGB  240 – 225 – 189

HEX  F0E1BD

PMS  7501


Himmel

CMYK  36 – 0 – 9 – 0

RGB  174 – 220 – 234

HEX  AEDCEA

PMS  629


Lavendel

CMYK  31 – 18 – 5 – 0

RGB  187 – 199 – 224

HEX  BBC7E0

PMS  2106


Gress

CMYK  31 – 0 – 39 – 0

RGB  192 – 220 – 178

HEX  C0DCB2

PMS  2260


Stein

CMYK  24 – 4 – 8 – 13

RGB  185 – 205 – 212

HEX  B9CDD4

PMS  7542


Nøytral

CMYK  0 – 0 – 0 – 15

RGB  227 – 227 – 227

HEX  E3E3E3

PMS  Cool Grey 2

Støttefarger – flere nyanser

Støttefargene kan brukes i ulik styrke 0–100 %. På bakgrunner kan man velge lys versjon (60 % raster). I infografikk og figurer bruker man normal farge (100 %) samt en mørk versjon for kontrast. Her er en utvidet palett for RGB- og CMYK-koder.

 


Luft, normal

CMYK  35 – 0 – 18 – 0

RGB  178 – 220 – 218

HEX  B2DCDA


Luft, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  206 – 235 – 233

HEX  CEEBE9


Luft, mørk

CMYK  58 – 0 – 33 – 0

RGB  125 – 190 – 186

HEX  7DBEBA


Korn, normal

CMYK  9 – 4 – 31 – 5

RGB  230 – 227 – 187

HEX  E6E3BB


Korn, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  241 –239 – 214

HEX  F1EFD6


Korn, mørk

CMYK  18 – 8 – 53 – 10

RGB  207 – 201 – 139

HEX  CFC98B


Dugg, normal

CMYK  29 – 2 – 24 – 3

RGB  190 – 218 –202

HEX  BEDACA


Dugg, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  214 – 234 – 223

HEX  D6EADF


Dugg, mørk

CMYK  50 – 4 – 42 – 6

RGB  141 – 185 – 160

HEX  8DB9A0


Varme, normal

CMYK  4 – 17 – 21 – 7

RGB  232 – 209 – 193

HEX  E8D1C1


Varme, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  242 – 228 – 217

HEX  F2E4D9


Varme, mørk

CMYK  8 – 31 – 38 – 14

RGB  209 – 171 – 148

HEX  D1AB94


Berg, normal

CMYK  9 – 5 – 12 – 14

RGB  212 – 213 – 206

HEX  D4D5CE


Berg, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  230 – 231 – 226

HEX  E6E7E2


Berg, mørk

CMYK  17 – 10 – 23 – 26

RGB  176 – 178 – 165

HEX  B0B2A5


Nype, normal

CMYK  0 – 38 – 23 – 0

RGB  246 – 182 – 179

HEX  F6B6B3


Nype, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  249 – 207 – 208

HEX  F9CFD0


Nype, mørk

CMYK  0 – 62 – 41 – 0

RGB  235 –131 – 128

HEX  EB8380


Røsslyng, normal

CMYK   8 – 25 – 4 – 14

RGB  210 – 185 – 200

HEX  D2B9C8


Røsslyng, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  228 – 210 – 222

HEX  E4D2DE


Røsslyng, mørk

CMYK  15 – 44 – 8 – 26

RGB  173 – 135 – 158

HEX  AD879E


Sand, normal

CMYK  3 – 4 – 14 – 8

RGB  235 – 230 – 214

HEX  EBE6D6


Sand, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  244 – 242 – 230

HEX  F4F2E6


Sand, mørk

CMYK  6 – 8 – 26 – 15

RGB  217 – 207 – 180

HEX  D9CFB4


Siv, normal

CMYK  6 – 10 – 30 – 2

RGB  240 – 225 – 189

HEX  F0E1BD


Siv, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  246 – 239 – 213

HEX  F6EFD5


Siv, mørk

CMYK  11 – 19 – 51 – 4

RGB  224 – 197 – 142

HEX  E0C58E


Himmel, normal

CMYK  36 – 0 – 9 – 0

RGB  174 – 220 – 234

HEX  AEDCEA


Himmel, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  202 – 235 – 242

HEX  CAEBF2


Himmel, mørk

CMYK  59 – 0 – 17 – 0

RGB  122 – 190 – 211

HEX  7ABED3


Lavendel, normal

CMYK  31 – 18 – 5 – 0

RGB  187 – 199 – 224

HEX  BBC7E0


Lavendel, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  212 – 221 – 238

HEX  D4DDEE


Lavendel, mørk

CMYK  53 – 33 – 10 – 0

RGB  138 – 156 – 196

HEX  8A9CC4


Gress, normal

CMYK  31 – 0 – 39 – 0

RGB  192 – 220 – 178

HEX  C0DCB2


Gress, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  215 – 234 – 206

HEX  D7EACE


Gress, mørk

CMYK  53 – 0 – 63 – 0

RGB  144 – 188 – 127

HEX  90BC7F


Stein, normal

CMYK  24 – 4 – 8 – 13

RGB  185 – 205 – 212

HEX  B9CDD4


Stein, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  210 – 225 – 230

HEX  D2E1E6


Stein, mørk

CMYK  42 – 8 – 15 – 24

RGB  135 – 165 – 175

HEX  87A5AF


Nøytral, normal

CMYK  0 – 0 – 0 – 15

RGB  227 – 227 – 227

HEX  E3E3E3


Nøytral, lys

CMYK  60% av normal farge

RGB  239 – 239 – 239

HEX  EFEFEF


Nøytral, mørk

CMYK  0 – 0 – 0 – 27

RGB  202 – 202 – 202

HEX  CACACA

Last ned fargepalett

Navn Formater
Fargepalett – RGB – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip
Fargepalett – CMYK – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip
Fargepalett – PANTONE – Adobe Swatch Exchange file (ASE)
pdf zip