Fylkesvåpen

Fylkesvåpenet er det visuelle kjennetegnet på Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det består av Klåstadskipet og akantus. Fargene i fylkesvåpenet er rødt og gull, eller gult. De symboliserer bant annet myndighet og visdom.

Heraldiske regler og eierskap

Etter offentlige endringer fra 2018 er det ikke lenger et lovpålagt krav å følge heraldiske regler, men Vestfold og Telemark fylkeskommune tar utgangspunkt i å følge de heraldiske reglene i bruken av fylkesvåpenet. 

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier fylkesvåpenet i enhver form og har bruksretten til det. Det inkluderer administrasjonen, virksomheter og folkevalgte organer. Det er bare er disse som kan bruke fylkesvåpenet og flagg som identifikasjonsmerke, for eksempel på dokumenter, grenseskilt, andre skilt, nettsider, biler, arbeidstøy og i annonsering.


Offentlig, heraldisk blasonering:

«I rødt to opprett gull akantus-slynger over en gull framstevn av knarr.»

Fylkesvåpenet ble vedtatt av fellesnemnda i sak 57/18, i sak 130/18 i Telemark fylkesting og i sak 124/18 i Vestfold fylkesting. Fylkesvåpenet ble fintegnet av grafisk byrå i januar 2019.

Historien bak symbolikken

Svart-hvit tegning av del av våpenskjoldet. Kun Klåstadskipet vises.

Klåstadskipet

Skipet på fylkesvåpenet er Klåstadskipet, et handelsskip fra vikingtiden. Klåstadskipet ble gjenfunnet i 1893, lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark. Dermed representerer skipet, i tillegg til vikingtidsarven, vannveiene og kystkulturen vår også vår felles århundrelange tradisjon med handel med Europa. Slik binder historien om Klåstadskipet våre to fylker sammen, samtidig som det viser vei for vår utadrettede fremtid.

Bildet over er en illustrasjon med uthevet Klåstadskip.

Svart-hvit tegning av del av våpenskjoldet. Kun akantus-slyngene vises.

Akantusen

Akantusen er av mange kjent fra rosemalingen, og representerer da også den rike rosemaletradisjonen fra Telemark. Akantusen er imidlertid kjent langt utover og lenge før rosemalingens storhetstid, blant annet fra den rike middelalderkunsten som vi ser på stenkirkene i Vestfold.

Akantusen har en rekke symbolske betydninger, blant annet en sterk sammensluttet enhet, kreativitet, sunnhet og evig liv. Hos oss får den også en tilleggsbetydning, der den viser til impulsene vi fikk fra Europa og som vi gjorde til vår egen kulturarv.

Symmetri knyttet til akantus og rosemaling hører til 1800- og 1900-tallet, men på 1700-tallet var det asymmetri også i rosemaling. Både barokk- og rokokkostil kan se symmetrisk ut ved første øyekast, men det er det ikke. Dette stiltrekket er forsøkt gjenskapt i fylkesvåpenet, og gir liv til flaten man ser på.

Akantusen er mye brukt til å omkranse våpen, men er uvanlig og særegent å finne i selve våpenskjoldet, og gir dermed Vestfold og Telemarks nye våpenskjold et særpreg.

Bildet over er en illustrasjon med uthevet akantus.


Fylkesvåpenet

Sammenstillingen av disse symbolene skaper det unike uttrykket til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bildet over er en korrekt gjengivelse av fylkesvåpenet.

Gjengivelse av fylkesvåpen

Fylkesvåpenet brukes først og fremst i farger. Skal det brukes i andre farger må det søkes om.


Fylkesvåpen i farger på lys bakgrunn.

Fylkesvåpenet på svart bakgrunn

Fylkesvåpen i farger på mørk bakgrunn.

Fylkesvåpenet i ensfarget, svart versjon plassert på hvit bakgrunn

Fylkesvåpen som ensfarget, svart versjon.

Fylkesvåpenet i ensfarget, hvit versjon plassert på svart bakgrunn

Fylkesvåpen som ensfarget, hvit versjon.

Bruksregler

Proporsjonene i fylkesvåpenet skal aldri endres på. 

Visuell framstilling av frisone rundt fylkesvåpenet

Frisone

For å sikre fylkesvåpenet best mulig eksponering skal det i anminnelig bruk være et beskyttelsesområde med luft rundt fylkesvåpenet. Dette kalles en frisone. Frisonen tilsvarer 1/4 bredde av fylkesvåpenet og er markert med gult i illustrasjonen.

Ingen annen tekst, typografi, grafikk eller illustrasjon skal plasseres innenfor dette området.

Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

Visuell framstilling av minimumshøyder for fylkesvåpenet på ulike flater

Størrelser

Fylkesvåpen tilpasses naturligvis i størrelse til ulike formater, men det er definert en fast størrelse til A4-dokumenter, samt absolutt minimum størrelse på logo. På skjerm er logoen responsiv og har ingen standard størrelse, men skal aldri bli mindre enn 100 pixler høy.

Standard høyde på logo i A4 dokumenter: 15 mm

Minimum høyde på logo i trykte flater: 8 mm

Minimum høyde på logo i digitale flater: 100 pixler

Fylkesvåpen som dekor

Fylkesvåpenet kan brukes som dekorelement i digitale flater eller på fysisk materiale.

Det gjengis både som fylt flate, eller som en «luftig» variant med omriss.

Fylkesvåpenet med omriss egner seg spesielt godt på digitale flater – over flotte bilder som representerer fylket på en god måte. Den brukes også med fordel i folie på glass eller preg i materialer. 

Fylkesvåpenet med omriss plassert over et nærbilde av en som spiller på fiolin

Fylkesvåpenet med omriss plassert over et bilde av Færder Fyr

Fylkesvåpenet med omriss plassert over et bilde av en kornåker

Fylkesvåpenet med omriss som vindusdekor. Gjennom glasset skimtes ei jente.

Fylkesvåpenet utstanset i metall.

Fylkesvåpenet preget i svart lakk på børsta aluminium.

Last ned fylkesvåpen

Navn Formater
Vestfold og Telemark fylkeskommune – fylkesvåpen
zip pdf png svg