Grafiske elementer

Prinsippet bak grafiske elementer er basert på konseptet «Dualitet». Utgangspunktet er svært enkelt, men rommer kreativitet og muligheter.
Sirkel og firkant, eksempler på grafiske former

Hovedgrepet

Sirkel og firkant spiller sammen: Sirkelen "kiler" kanten og tangerer med hovedflaten.

Grafisk framstilling av gjennomgående profilgrep. Hvit sirkel er plassert oppå og kiler i kanten på en farget bakgrunn

Grafisk framstilling for mulige plasseringer av sirkel i layout

Prinsippet for det grafiske hovedgrepet er at områder i layout halveres og kan gi ulike plasseringer av sirkel. Plakater, brosjyrer og annen layout bygger på dette prinsippet. I sirkelen plasseres hovedsakelig tekst eller ikon. Hovedlogo i sirkel kan også brukes (gjelder ikke skoler eller tannklinikker). Se plakatmaler for eksempel på bruk.

Eksempler på mulig plassering av sirkel oppå fargete bakgrunner

Flater kan fylles med alle støttefarger.

Eksempler på mulig plassering av sirkel oppå bilder

Flater kan fylles med foto. Motivet er med å avgjøre hvor sirkelen plasseres. Selv om sirkelen flyttes er uttrykket det samme.

Grunnformer som dekor

Halve deler som settes sammen er en måte å visualisere dualitet på. Vi har tre grunnformer i den visuelle identiteten som kan brukes til dekor: skjoldform, sirkel og firkant.

Grafisk framstilling som viser halve deler av grunnformene skjoldform, sirkel og firkant

Eksempler på sammensetninger av halv skjoldform

Grunnform 1: Dekor med halve deler av skjoldform.

Eksempler på sammensetninger av halv sirkel

Grunnform 2: Dekor med halve deler av sirkel.

Eksempler på sammensetninger av halv firkant

Grunnform 3: Dekor med halve deler av firkant.

Kreativitet og muligheter

Malene i den visuelle profilen inneholder et uttak av elementene. Det vil være sammenhenger der det er behov for å leke enda mer med formene og skape større mønstre. Her er et eksempel på hvordan de tre grunnformene skaper leken dekor. Obs: Pass på at det spilles på få farger, maks tre støttefarger av gangen. Dekoren kan også brukes ton-i-ton, altså en støttefarge som 30–100 prosent fyll.

Eksempel på sammensetning av grafiske grunnformer

Eksempel på sammensetning av grafiske grunnformer med farger og foto

Eksempel på sammensetning av halve skjoldformer i farger

Eksempel på sammensetning av halve skjoldformer med farger og foto

Eksempel på sammensetning av hele og halve sirkler med farger

Eksempel på sammensetning av hele og halve sirkler med farger og foto

Eksempel på sammensetning av firkanter i farger

Eksempel på sammensetning av firkanter med farger og foto

De grafiske elementene som vist over er samlet i et InDesign-dokument (CMYK-farger) for profesjonell bruker.

Last ned grafiske elementer

Navn Formater
Grafiske elementer
zip pdf
Grunnform 1 – Skjoldform
eps pdf
Grunnform 2 – Sirkel
eps pdf
Grunnform 3 – Firkant
eps pdf