Grafiske elementer

Prinsippet bak grafiske elementer er basert på konseptet «Dualitet». Utgangspunktet er svært enkelt, men rommer kreativitet og muligheter.


Hovedgrepet

Sirkel og firkant spiller sammen: Sirkelen "kiler" kanten og tangerer med hovedflaten.Prinsippet for det grafiske hovedgrepet er at områder i layout halveres og kan gi ulike plasseringer av sirkel. Plakater, brosjyrer og annen layout bygger på dette prinsippet. I sirkelen plasseres hovedsakelig tekst eller ikon. Hovedlogo i sirkel kan også brukes (gjelder ikke skoler eller tannklinikker). Se plakatmaler for eksempel på bruk.


Flater kan fylles med alle støttefarger.


Flater kan fylles med foto. Motivet er med å avgjøre hvor sirkelen plasseres. Selv om sirkelen flyttes er uttrykket det samme.

Grunnformer som dekor

Halve deler som settes sammen er en måte å visualisere dualitet på. Vi har tre grunnformer i den visuelle identiteten som kan brukes til dekor: skjoldform, sirkel og firkant.Grunnform 1: Dekor med halve deler av skjoldform.


Grunnform 2: Dekor med halve deler av sirkel.


Grunnform 3: Dekor med halve deler av firkant.

Kreativitet og muligheter

Malene i den visuelle profilen inneholder et uttak av elementene. Det vil være sammenhenger der det er behov for å leke enda mer med formene og skape større mønstre. Her er et eksempel på hvordan de tre grunnformene skaper leken dekor. Obs: Pass på at det spilles på få farger, maks tre støttefarger av gangen. Dekoren kan også brukes ton-i-ton, altså en støttefarge som 30–100 prosent fyll.

Last ned her

De grafiske elementene som vist over er samlet i et InDesign-dokument (CMYK-farger) for profesjonell bruker.

Navn Formater
Grafiske elementer
zip pdf
Grunnform 1 – Skjoldform
eps pdf
Grunnform 2 – Sirkel
eps pdf
Grunnform 3 – Firkant
eps pdf