Konseptet «Dualitet»

I dette enkle ordet bor det assosiasjoner som gir flere visuelle muligheter. Det er også et ord som er til inspirasjon i forhold til intern kultur og kommunikasjon. Her tar vi deg med på en liten reise:

Utgangspunktet

Fylkesvåpenet er utgangspunktet for den nye identiteten. Fylkesvåpenet representerer to fylker som blir ett: Vestfold og Telemark. Det består av to heraldiske farger; rødt og gult, to tydelige former; firkant og sirkel, to symbolske motiver; akantusblomsten og Klåstadskipet, som igjen representerer tradisjonskunst og vikingtid. To=Dualitet.

Grafisk framstilling for å vise at fylkesvåpenet representerer to fylker som blir ett. To betyr dualitet.

Dualitet er kvaliteten ved å være dobbel

Videre assosiasjoner: Dualitet representerer en kontrast mellom to aspekter. To sider av samme sak, ytterpunkter som gjør det komplett. Det kan altså være ganske forskjellige kvaliteter, og sammen får de en ny verdi – som i en likeverdig symbiose.

På samme måte blir Vestfold og Telemark i sin "dualitet" et nytt, større og mer slagkraftig fylke!

Grafisk framstilling med eksempler på dualitet. Postit-lapper med tekster som Rød + Gul og Vann + Land.

Fortid – framtid, vann – land: dualiteten kan brukes aktivt og videreutvikles.

Dualitet overført til formspråk

Eksempler på bruk av fonter for å vise stram og rund typografi

Stram og rund typografi

Eksempler på bruk av dualitet med de grafiske formene kvadrat og sirkel.

Stramme og runde former

Grafisk framstilling av hvordan de grafiske formene  kvadrat og sirkel sammen danner våpenskjoldformen

Kvadrat og sirkel er grunnformer med stor kontrast – de er hvert sitt ytterpunkt og sammen blir de en dualitet. Illustrasjonen over viser hvordan vi finner disse formene i fylkesvåpenets skjoldform.

Grafisk framstilling av våpenets form, sirkel og kvadrat delt i to

Vi har tre bærende former i den visuelle profilen: Våpenets form, sirkel og kvadrat. Deler vi disse formene i to, får vi utgangspunktet for mønster og nye former. Dualiteten kan skape mønstre.

Grafisk framstilling av hvordan halve grafiske former kan settes sammen på nye måter

Sammenstilling av de halve formene gir muligheter.

Visuell framstilling av hvordan halve grafiske former an brukes for å lage mønster

Konstruksjon med de halve formene skaper tre typer mønster – se eget kapittel om grafiske elementer.

Grafisk framstilling av "konfetti i lufta" sammensatt av halve grafiske former

Animasjon med de halve formene skaper liv og dynamikk – her vist som konfetti eller brikker i et puslespill.

To barnehender som holdes opp over en isolert bakgrunn. En hånd er malt i gult, den andre i rødt. Foto.

Et to-farget avtrykk i fylket, innbyggerglede, festivaler og eierskap til logofargene.