Konseptet «Dualitet»

I dette enkle ordet bor det assosiasjoner som gir flere visuelle muligheter. Det er også et ord som er til inspirasjon i forhold til intern kultur og kommunikasjon. Her tar vi deg med på en liten reise:

Utgangspunktet

Fylkesvåpenet er utgangspunktet for den nye identiteten. Fylkesvåpenet representerer to fylker som blir ett: Vestfold og Telemark. Det består av to heraldiske farger; rødt og gult, to tydelige former; firkant og sirkel, to symbolske motiver; akantusblomsten og Klåstadskipet, som igjen representerer tradisjonskunst og vikingtid. To=Dualitet.


Dualitet er kvaliteten ved å være dobbel

Videre assosiasjoner: Dualitet representerer en kontrast mellom to aspekter. To sider av samme sak, ytterpunkter som gjør det komplett. Det kan altså være ganske forskjellige kvaliteter, og sammen får de en ny verdi – som i en likeverdig symbiose.

På samme måte blir Vestfold og Telemark i sin "dualitet" et nytt, større og mer slagkraftig fylke!


Fortid – framtid, vann – land: dualiteten kan brukes aktivt og videreutvikles.

Dualitet overført til formspråk


Stram og rund typografi


Stramme og runde former


Kvadrat og sirkel er grunnformer med stor kontrast – de er hvert sitt ytterpunkt og sammen blir de en dualitet. Illustrasjonen over viser hvordan vi finner disse formene i fylkesvåpenets skjoldform.


Vi har tre bærende former i den visuelle profilen: Våpenets form, sirkel og kvadrat. Deler vi disse formene i to, får vi utgangspunktet for mønster og nye former. Dualiteten kan skape mønstre.


Sammenstilling av de halve formene gir muligheter.


Konstruksjon med de halve formene skaper tre typer mønster – se eget kapittel om grafiske elementer.


Animasjon med de halve formene skaper liv og dynamikk – her vist som konfetti eller brikker i et puslespill.


Et to-farget avtrykk i fylket, innbyggerglede, festivaler og eierskap til logofargene.