Her er logoene våre

Se mer om bruksregler til hver enkelt logo i menyen eller klikk på logoen.

Hovedlogo (fylkesvåpenet + navn) er fylkeskommunens visuelle signatur og identitetsbærer. Den skal kommunisere hvem vi er, og publikum skal gjenkjenne oss når logoen brukes.

Hovedlogo brukes av fylkeskommunens administrasjon. Den brukes også på en del overordnet informasjon som blant annet stillingsannonser, brevmaler og konvolutter. 

Det er ikke lov å lage egne logoer for sektorer, seksjoner og lignende. Plassér aldri sektor- eller seksjonsnavn, prosjektnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. Logoorginaler skal ikke endres.


Logo for virksomheter (fylkesvåpen + navn) er skolenes visuelle signatur og identitetsbærer. Fylkesvåpenet er det gjenkjennende elementet i logoen, og viser tilhørighet til fylkeskommunen. Logoene skal kommunisere hvem virksomhetene er, og publikum skal gjenkjenne oss når logoen brukes. Alle virksomheter under Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker fylkesvåpenet i en horisontal sammenstilling.

Det er ikke lov å lage egne logoer. Plassér aldri avdelingsnavn, prosjektnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. Logoorginaler skal ikke endres.