Hovedlogo

Den viktigste oppgaven logoen har er å gi oss en tydelig identitet slik at publikum oppfatter hvem som er avsender av budskapet. Logoen skal også bidra til at vi skiller oss ut fra andre aktører i samfunnet og skaper et attraktivt etterlatt inntrykk. Logoen skal alltid brukes med våpenskjold i farger.

Hovedlogoen (fylkesvåpenet + sentrert navn) er fylkeskommunens visuelle signatur og identitetsbærer. Den skal kommunisere hvem vi er, og publikum skal gjenkjenne oss når logoen brukes.

Det er ikke lov å lage egne logoer for sektorer, seksjoner og lignende. Plassér aldri sektor- eller seksjonsnavn, prosjektnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. Logoorginaler skal ikke endres.

Vestfold og Telemark fylkeskommunes hovedlogo på hvit bakgrunn

Fargegjengivelser

Logoen brukes først og fremst i farge på hvit eller lys bakgrunn. Skal den være på en svart eller mørk bakgrunn skal fylkesvåpenet fortsatt stå i farger, men navnet må være hvitt.

Vestfold og Telemark fylkeskommunes hovedlogo på hvit bakgrunn

Når bakgrunner er lyse, velges logo med svart tekst.

Hovedlogo med hvit tekst plassert på svart bakgrunn

Når bakgrunner er mørke, velges logo med hvit tekst.

Hovedlogo i ensfarget svart plassert på hvit bakgrunn

Ensfarget, svart logo er original til andre fysiske utførelser som sandblåst foliering, lakk, preg m.m. Bruk av denne originalen skjer kun ved unntak og skal søkes om til fylkesrådmannen, via seksjon for kommunikasjon.

Hovedlogo i ensfarget hvit plassert på svart bakgrunn

Ensfarget hvit logo kan være mulig når farger ikke er tilgjengelig. Bruk av denne originalen skjer kun ved unntak og skal søkes om til fylkesrådmannen, via seksjon for kommunikasjon.

Frisone

Logoen fortjener luft rundt seg – og vi ønsker at den ikke skal forstyrres av andre elementer. Derfor defineres en grense som kalles «frisone». Innenfor denne grensen skal ingen elementer komme. Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

Grafisk framstilling som viser frisone tilsvarende en halv skjoldbredde

Anbefalt frisone – i kommunikasjon

Anbefalt frisone i all kommunikasjon er 1/2 bredde av fylkesvåpenet.

Grafisk framstilling som viser frisone tilsvarende en tredjedels skjoldbredde

Anbefalt frisone – i spesialtilfeller

I sammenhenger når flater er begrenset og ting må stå tett, tillates et minstekrav på luft rundt logo. Dette kan for eksempel skje på skilt der logoen må fylle flaten for synlighet. Minimum frisone er 1/3 bredde av fylkesvåpenet.

Størrelser

Logoens størrelse tilpasses naturligvis i forhold til ulike formater, men noen faste holdepunkter fins.

Grafisk framstilling av minimumsstørrelser for logo på ulike flater

På trykk:

Standard høyde på logo i A4 dokumenter: 27 mm
Minimum høyde på logo i trykte flater: 15 mm

På skjerm:

Logoen skal være responsiv og har derfor ingen standard størrelse på skjerm. Regler for frisone gjelder.
Minimum høyde på logo i digitale flater: 150 pixler

Hovedlogo i sirkel

Logo i sirkel er et grafisk grep i den visuelle identiteten. Her kan du lese mer om sirkelen som grafisk element. Grepet med logo inni sirkelen gjøres kun med fylkeskommunens hovedlogo (altså ikke med logoer for skoler og tannklinikker). Størrelse og plassering i sirkelen er fast og ferdig satt opp i layoutmalene. Skal du ha en frittstående logo i sirkel til annet bruk, last ned korrekt original. Sirkel med logo kan legges oppå bilder, fargeflater og profilartikler i ulikt materiale.

Hovedlogo i hvit sirkel på transparent bakgrunn

Hovedlogo i hvit sirkel plassert på et bilde av bølger som slår over svaberg

Hovedlogo i hvit sirkel på en ensfarget turkisblå bakgrunn

Alternativ logo

Alternativ logo er horisontal, altså med våpenskjoldet til venstre for navnet, og brukes på flater hvor det er begrenset høyde eller hvor oppsettet er tydelig venstrejustert.

Retningslinjer for fargegjengivelse og frisone gjelder også alternativ logo. Den skal skal aldri plasseres inni sirkel, noe som er et grep som kun brukes på hovedlogo. 

Regler for størrelser følger regler for virksomhetslogoer. 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes alternative logo på hvit bakgrunn

Alternativ logo

Navnelinje (spesialtilpasset)

Dette er en spesialtilpasset variant som brukes på flater som er svært lange eller små. Det kan være tilfeller der det er nødvendig med et generisk typografisk oppsett for synlighet. Eksempler på bruk er lange fasader på bygg der navnet skal stå på én linje. Andre eksempler på spesielle flater er en tynn penn eller nøkkelreim.

Dette er ikke en logo-original som skal brukes på andre flater. Hvis det er behov for et slikt oppsett i et tilfelle skal det søkes om til fylkesrådmannen, via seksjon for kommunikasjon.

Vestfold og Telemark fylkeskommunes logo som navnelinje plassert på hvit bakgrunn

Navnelinje

Last ned logofiler

Navn Formater
Vestfold og Telemark fylkeskommune – Hovedlogo (sentrert)
pdf png svg zip
Vestfold og Telemark fylkeskommune – Alternativ logo (venstrestilt)
pdf png svg zip
Vestfold og Telemark fylkeskommune – Navnelinje (spesialtilfeller)
zip

Engelsk versjon

Navn Formater
Hovedlogo – Engelsk versjon (sentrert)
pdf png svg zip
Alternativ logo – Engelsk versjon (venstrestilt)
pdf png svg zip