Profilering på bil

Når biler skal profileres, er det rene og klassiske ofte det beste. Logo plasseres på frontdør, nettadresse settes i Nunito Bold. Er fargen på bilen mørk, skal tekst være hvit. Skissene viser retningsgivende eksempler på plassering av logoer, tekstbudskap og lignende.

Klassisk profilering

Hvit bil med hovedlogo på førerdør, nettadresse på passasjerdør

Hovedlogo på frontdør, nettadresse i Nunito Bold.

Hvit bil med virksomhetslogo på førerdør, nettadresse på passasjerdør

Logo på frontdør, nettadresse i Nunito Bold.

Profilering med ett dekorelement

Eksempler på mørk og lys bil med profilering. Hovedlogo i sirkel på førerdør, nettadresse på passasjerdør.

Hovedlogo inni sirkelen som dekorelement. Nettadressen står fritt.

Eksempler på mørk og lys bil med profilering. Virksomhetslogo på førerdør, nettadresse i grafisk form på passasjerdør.

Logo på frondør, nettadressen inni dekorelement. Nettadresser for skoler og tannklinikker kan være lange og det kan være en fordel å samle dette i en form for bedre lesbarhet.

Eksempel på profilering på bilens høyre side med virksomhetslogo og nettadresse.

Logo speilvendes ikke på andre kjøreretning. Logoen sentreres på frontdøren uavhengig av retning.

Dekorative muligheter

Profilering av bil med hovedlogo i sirkel, nettadresse og profilformer i støttefarger

Eksempel på profilering av bil for virksomheter med virksomhetslogo, nettadresse og profilformer