Profilering på bil

Når biler skal profileres, er det rene og klassiske ofte det beste. Logo plasseres på frontdør, nettadresse settes i Nunito Bold. Er fargen på bilen mørk, skal tekst være hvit. Skissene viser retningsgivende eksempler på plassering av logoer, tekstbudskap og lignende.

Klassisk profilering


Hovedlogo på frontdør, nettadresse i Nunito Bold.


Logo på frontdør, nettadresse i Nunito Bold.

Profilering med ett dekorelement


Hovedlogo inni sirkelen som dekorelement. Nettadressen står fritt.


Logo på frondør, nettadressen inni dekorelement. Nettadresser for skoler og tannklinikker kan være lange og det kan være en fordel å samle dette i en form for bedre lesbarhet.


Logo speilvendes ikke på andre kjøreretning. Logoen sentreres på frontdøren uavhengig av retning.

Dekorative muligheter