Nyttekjøretøy

Bilprofilering for sektor Samferdsel, miljø og mobilitet skal tydeliggjøre at fylkeskommunen har overtatt oppgaver fra Statens vegvesen.

Bilene er ofte parkert langs vegen i forbindelse med inspeksjoner, arbeid på anlegg eller lignende. Premissene for designet er derfor å få godt synlige biler. Logoen er stor og fargene reflekterende. Det øker både synlighet og sikkerhet.


Dekoren er basert på grunnform 1

  • Sammenstilling av de to halve formene
  • Primærfargene i reflekterende materiale som gir god signaleffekt
  • Spillet mellom disse to fargene forsterker «dualiteten»

Hvis det er behov for mer synlig markering på panser, kan profilelementer brukes i stedet for logo. I slike tilfeller brukes dekorelementene som på bakside. 

Logo i stripe

I originalene er det forhåndsdefinert tre størrelser på sirkel med logo. Størrelsen produsenten velger avhenger av biltype. Uansett størrelse på logo skal stripen med rødt og gult ha faste proporsjoner så langt det lar seg gjøre.

OBS: Hvilke proporsjoner dekoren endelig får må vurderes helhetlig i forhold til de ulike biltypene. Skissene under er eksempler på ulike størrelser.Skisser


Kassebil fra siden


Kassebil fra siden i mørket


Bil forfra


Bil bakfra


Bil bakfra i mørket


Personbil fra siden


Dekor på lys bil


Dekor på mørk bil

Last ned her

Navn Formater
Profilering på nyttekjøretøy – Vektorisert underlag
ai pdf