Nyttekjøretøy

Bilprofilering for sektor Samferdsel, miljø og mobilitet skal tydeliggjøre at fylkeskommunen har overtatt oppgaver fra Statens vegvesen.

Bilene er ofte parkert langs vegen i forbindelse med inspeksjoner, arbeid på anlegg eller lignende. Premissene for designet er derfor å få godt synlige biler. Logoen er stor og fargene reflekterende. Det øker både synlighet og sikkerhet.

Nærbilde av bildekk og dekkspor i snø. Oppå bildet ligger teksten Vær synlig og profilformer i rødt og gult.

Dekoren er basert på grunnform 1

  • Sammenstilling av de to halve formene
  • Primærfargene i reflekterende materiale som gir god signaleffekt
  • Spillet mellom disse to fargene forsterker «dualiteten»


Visuell framstilling av halv skjoldform og sammenstilling av halve former i rødt og gult

Visuell framstilling av bruk av halve skjoldformer i rødt og gult satt sammen som enkel og dobbel stripe

Eksempel på sammensetning av halve skjoldformer i gult og rødt til bruk på større flater

Hvis det er behov for mer synlig markering på panser, kan profilelementer brukes i stedet for logo. I slike tilfeller brukes dekorelementene som på bakside. 

Logo i stripe

I originalene er det forhåndsdefinert tre størrelser på sirkel med logo. Størrelsen produsenten velger avhenger av biltype. Uansett størrelse på logo skal stripen med rødt og gult ha faste proporsjoner så langt det lar seg gjøre.

OBS: Hvilke proporsjoner dekoren endelig får må vurderes helhetlig i forhold til de ulike biltypene. Skissene under er eksempler på ulike størrelser.

Hovedlogo i sirkel og striper med profilformer på aluminiumsflate

Stor hovedlogo i sirkel og striper med profilformer på aluminiumsflate

Skisser

Grå kassebil med hovedlogo i sirkel og striper med profilformer på siden

Kassebil fra siden

Grå kassebil med hovedlogo i sirkel og striper med profilformer på siden. Profileringen lyser i mørket.

Kassebil fra siden i mørket

Grå kassebil med hovedlogo på panser og profilformer over vinduet

Bil forfra

Baksiden av grå kassebil med nettadresse og profilformer på bakdørene

Bil bakfra

Baksiden av kassebil med nettadresse og profilformer på bakdørene. Profileringen lyser i mørket. og profilformer over vinduet

Bil bakfra i mørket

Lys grå personbil med hovedlogo i sirkel og striper med profilformer i gult og rødt

Personbil fra siden

Lys grå van med logoer og profilformer i gult og rødt

Dekor på lys bil

Mørk van med logoer og profilformer i gult og rødt

Dekor på mørk bil

Last ned mal

Navn Formater
Profilering på nyttekjøretøy – Vektorisert underlag
ai pdf