Typografi

Nunito fra Google Fonts brukes på all hovedkommunikasjon, og er et bærende element i den visuelle identiteten.

En av våre primærmålgrupper er innbyggerne, derfor har vi fokusert på en rund og vennlig typografi. 

Alle elementer skal være tilgjengelige uten kompliserte lisenser, derfor har vi valgt skrifttyper fra Google Fonts.

På støttefarger brukes i hovedsak svart tekst, men det er tillatt å bruke navigasjonsfarge på dekorative flater. Hvit tekst brukes kun på navigasjonsfargen eller svart, aldri på støttefarger. På hvit bakgrunn skal det alltid være svart tekst.


Enkelt å laste ned

Nunito og Nunito Sans lastes ned fra nettsiden til Google Fonts, eller nederst på denne siden.


Last ned her

Navn Formater
Nunito
zip
Nunito Sans
zip