Typografi i kommunikasjon

Nunito oppleves vennlig og er behagelig å lese. Bokstavene er brede og luftige, noe som bidrar til bedre lesbarhet. Nunito finnes i både rund og stram variant.

Nunito

Den runde varianten brukes i overskrifter, store ingresser og sitater.

Eksempler på bruk av fonten Nunito

Nunito Sans

Den stramme varianten brukes i løpende tekst og små titler.

Eksempler på bruk av fonten Nunito Sans

Profilfont – Erstatter

Fonten Calibri som er en standardfont i Office, erstatter Nunito i dokumenter som Word, Excel og PowerPoint. Den brukes også som standard i e-post og e-post signatur.

Eksempler på bruk av erstatningsfonten Calibri

Når du ikke kan påvirke font

Det kan være flater der du ikke kan bruke Nunito eller Calibri fordi du er bundet til en eksisterende systemfont eller har et begrenset utvalg fonter. Da tilpasser du profilen i forhold til de forutsetningene som er gitt og velger den enkleste og reneste fonten.

Dette kan være kommunikasjon i displayet på en kodelås eller i en digital portal med begrensede redigeringsmuligheter.

Last ned fonter

Navn Formater
Nunito
zip
Nunito Sans
zip