Typografi på skilt

I skiltsammenheng er det viktig med tydelighet og god navigasjon. Vi bruker fonten Barlow på skilt og bygg.

Det er ulike størrelser på skilt og tilgjengelige flater på bygg, så en plassbesparende typografi er ekstra viktig. Barlow er lett sammentrykt og tydelig. Den har samtidig en vennlig og åpen karakter.

Husk at Barlow kun brukes til skilt/navigasjon og bygg. I øvrig kommunikasjon/grafisk design bruker vi Nunito / Nunito Sans (for eksempel på plakater, brosjyrer og rollups).

Barlow ligger originalt på nettsiden til Google Fonts. Den kan lastes det derfra eller nederst på denne siden.

Eksempler på bruk av fonten Barlow som brukes på bygg og skilt

Barlow Medium – Henvisning

På retnings- eller henvisningsskilt brukes Barlow Medium gjerne i forbindelse med en pil eller annet ikon som symboliserer noe spesifikt.

Eksempler på bruk av fonten Barlow Medium som brukes på retnings- og henvisningsskilt

Barlow Regular – Løpende tekst

Løpende tekst er i hovedsak Barlow Regular. Tekst på skilt skal være tydelig på avstand, derfor brukes lightversjonen i mindre grad. I forbindelse med løpende tekst er det behov for å utheve små eller store overskrifter, da brukes Barlow Bold.

Eksempel på bruk av fonten Barlow Regular

Barlow Bold – Tekst på bygg

Barlow Bold brukes på bokstaver som settes på vegger eller fasader. Denne teksten markerer et område, en inngang, eller et overordnet navn på bygget. Illustrasjonen under viser ordbildet «Inngang» med svart typografi, belyst fra baksiden om natten. Om dagen ville dette vært en lys betongvegg med svart typografi.

Eksempler på bruk av fonten Barlow Bold

Last ned font for skilt

Navn Formater
Barlow
zip