Typografi på skilt

I skiltsammenheng er det viktig med tydelighet og god navigasjon. Vi bruker fonten Barlow på skilt og bygg.

Det er ulike størrelser på skilt og tilgjengelige flater på bygg, så en plassbesparende typografi er ekstra viktig. Barlow er lett sammentrykt og tydelig. Den har samtidig en vennlig og åpen karakter.

Husk at Barlow kun brukes til skilt/navigasjon og bygg. I øvrig kommunikasjon/grafisk design bruker vi Nunito / Nunito Sans (for eksempel på plakater, brosjyrer og rollups).

Barlow ligger originalt på nettsiden til Google Fonts. Den kan lastes det derfra eller nederst på denne siden.


Barlow Medium – Henvisning

På retnings- eller henvisningsskilt brukes Barlow Medium gjerne i forbindelse med en pil eller annet ikon som symboliserer noe spesifikt.


Barlow Regular – Løpende tekst

Løpende tekst er i hovedsak Barlow Regular. Tekst på skilt skal være tydelig på avstand, derfor brukes lightversjonen i mindre grad. I forbindelse med løpende tekst er det behov for å utheve små eller store overskrifter, da brukes Barlow Bold.


Barlow Bold – Tekst på bygg

Barlow Bold brukes på bokstaver som settes på vegger eller fasader. Denne teksten markerer et område, en inngang, eller et overordnet navn på bygget. Illustrasjonen under viser ordbildet «Inngang» med svart typografi, belyst fra baksiden om natten. Om dagen ville dette vært en lys betongvegg med svart typografi.


Last ned her

Navn Formater
Barlow
zip