Skisse for nettsider

Her er skissen som var underlaget for utviklingen av nettsiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette er en visuell rettesnor til inspirasjon.
Skisse for oppsett av nettside

Skisse for oppsett av landingsside

Skisse for oppsett av meny

Skisse for oppsett av knapper, bruk av tekst og fargekoder