Skisse for nettsider

Her er skissen som var underlaget for utviklingen av nettsiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette er en visuell rettesnor til inspirasjon.