Velkommen!

Her finner du generell informasjon og tips om designmanualen. Den visuelle profilen er delt opp i tre deler: «Vår visuelle profil», «Maler» og «For utviklere».

Vår visuelle profil

Under dette menypunktet finner du alle logo-originaler og overordnede elementer som farger, typografi, grafiske elementer med mer. Her kan du bli kjent med det grunnleggende i den visuelle profilen.

Maler

For å gjøre det lettere å finne elementer i daglig bruk, er malene sortert ut i et eget menypunkt. Der navigerer du videre basert på hvilken logo du skal bruke: hovedlogo for fylkeskommunens administrasjon eller logo for skoler og tannklinikker.

For utviklere

Her ligger skisser for nettsider. Denne siden skal oppdateres med digitale retningslinjer og koder for lettere implementering i nye prosjekter.