Hvorfor har vi en visuell profil?

Vestfold og Telemark fylkeskommunes visuelle profil er et grunnleggende verktøy for å profilere den nye fylkeskommunen og skape gjenkjennelse gjennom et tydelig og helhetlig uttrykk.

Visuell profil

En visuell profil som brukes konsekvent gir tydelig visuell identitet for organisasjonen, og er vårt ansikt utad. Den skal ikke bare gi et godt førsteinntrykk, men et godt helhetsinntrykk av hvem vi er. Gjennom vårt visuelle uttrykk, blir vi gjenkjennelige og troverdige. Vi blir en del av den samme familien og framstår likt.

Det er derfor viktig at hele organisasjonen har eierskap til den visuelle profilen, og at alle bruker den.

Det er fylkesrådmannen som har ansvaret for gjennomføringen av visuell profil. Leder for utviklingsenheten «Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon» forvalter dette ansvaret i samråd med fylkesrådmannen. Søknader om unntak fra profilen må sendes til disse.

 

Bli kjent med den visuelle profilen

I menyen finner du prinsippskisser for ulike flater, for eksempel maler for fagsystemer som sak- og arkivsystemet Public 360, Office 365, PowerPoint, Word, Excel, skilt, arbeidstøy, profilartikler, adgangskort, nettsider med mer. Prinsippskissene viser stil og tone, og er retningsgivende for fremtidig trykt og digitalt materiell.

Gå til maler

 

Heraldiske regler

Etter offentlige endringer fra 2018 er det ikke lenger et lovpålagt krav å følge heraldiske regler, men Vestfold og Telemark fylkeskommune tar utgangspunkt i å følge de heraldiske reglene i bruken av fylkesvåpenet. 

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier fylkesvåpenet i enhver form og har bruksretten til det. Det inkluderer administrasjonen, virksomheter og folkevalgte organer. Det er bare er disse som kan bruke fylkesvåpenet og flagg som identifikasjonsmerke, for eksempel på dokumenter, grenseskilt, andre skilt, nettsider, biler, arbeidstøy og i annonsering.