Flagg

Fylkesflagget består av fylkesvåpenet på rød bakgrunn. Vi følger de heraldiske reglene i bruken av fylkesvåpenet. Det betyr at det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier fylkesvåpenet i enhver form og har bruksretten til det.

Fylkesflagget

Flagg i rødt og fylkesvåpenets motiv i gult. Flagget vaier i vinden. Foto.

Grafisk tegning av flagg i rødt og fylkesvåpenets motiv i gult.

Rødt flagg fremhever dekoren og gir et sterkt og tydelig uttrykk der det flagges. Skjoldformen skal ikke komme frem her da den har samme farge som bakgrunnen.

Skisse for plassering av fylkesvåpenets motiv på flagg. Motivet er midtstilt og vises uten skjoldform, kun med heldekkende rød bakgrunn.

Fylkesvåpenet brukes som rettesnor for korrekt størrelse og plassering i formatet. Den skal alltid være sentrert. Høyden på fylkesvåpenet skal ha en marg i topp og bunn tilsvarende 1/33 av høyden på formatet. Hvis flagget er bredere eller buttere, beholdes den sentrerte plasseringen. 

Proporsjonene på skissene er 400 x 270 cm.

Flaggets lengde anbefales å være 1/3 av flaggstangens høyde.