Film og animasjon

Generelt

  • Logoen brukes alltid i farger og har fast størrelse og plassering.
  • Logo kan animeres som 2D eller 3D, være tett på og ha myke bevegelser – men sluttposisjonen må være den samme.
  • Fylkesvåpen som dekorativt vannmerke kan plasseres øverst i høyre hjørne. Fylkesvåpenet skal være diskret og ikke forstyrre andre elementer. Det kan være 90 prosent transparent.
  • Nettadressen er ny og trenger å innarbeides, derfor anbefales det at vtfk.no får stå alene (Nunito Bold, 128 pt) i løpet av filmen. Når vtfk.no er bedre kjent, kan den stå sentrert under logo (Nunito Bold, 50 pt).
  • Supring (navn og tittel) kan stå alene eller med profilform som bakgrunn, 90 prosent transparent.

De første tre sekundene er det du har for å fange målgruppens interesse. Dette gjelder spesielt film eller animasjon som brukes i sosiale medier. Disse verdifulle sekundene må brukes på faktisk innhold for stoppeffekt (ikke bruk tid på logo-intro). Film som vises for et stillesittende publikum kan ha logointro.Nettadressen står sentrert nederst i skjermbildet når den står sammen med logo som sluttplakat (Nunito Bold 50 pt).


Logoen er sentrert med fast størrelse og plassering selv om proporsjonene endres til bredde-, kvadratisk- eller høydeformat.

 

Andre elementer


Supringen (navn og tittel) plasseres litt høyt i skjermbildet for å ikke komme i konflikt med eventuell teksting eller navigasjon på YouTube. Navnet bruker Nunito Bold 50 pt og tittel bruker Nunito Sans Regular 30 pt. Grafisk element bak teksten tilpasses lengde på navn og animeres gjerne.


Grafisk element bak supringen kan være i ulike farger fra fargepaletten.


Fylkesvåpen som dekorativt vannmerke kan plasseres øverst i høyre hjørne. Fylkesvåpenet skal være diskret og ikke forstyrre andre elementer. Det kan være 90 prosent transparent.

Det trenger ikke være der hele tiden. Størrelsen tar utgangspunkt i breddeformatet – fylkesvåpenet er 1:16 av bredden. Det kan også brukes i andre formater, men behold samme størrelsen.


De grafiske elementene kan brukes på en levende måte i animasjoner. De kan brukes i overganger mellom scener, som kontraster eller som raske dekorative glimt i filmer.

Formater

Alle filmer bør tilpasses til plattformen de skal vises på. 

I sosiale medier er målgruppen oftest på mobil og den holdes i høydeformat. En film produsert i breddeformat får minimal effekt på denne flaten der potensialet er mye større.

Kvadratisk film gir større eksponering og anbefales som et minstekrav på sosiale medier. Film i høydeformat får best eksponering.


Illustrasjonen over viser et breddeformat som fungerer godt på skjermen den opprinnelig er tiltenkt. Breddeformat i sosiale medier gir derimot ikke like stor effekt. Høydeformater gir best synlighet.

Eksempel på animasjon

Last ned her

Navn Formater
Demo – Logo animasjon – Widescreen – After Effects
zip mp4
Animasjonstemplates – Til bruk i After Effects og Premier Pro
zip
Guide til animasjonstemplates
pdf