Skilt med hovedlogo

Hovedlogo på overflate i børstet aluminium

Hovedlogoen skal brukes på fasade. Den bør også brukes på informasjonstavler / henvisningsskilt / skilt ved inngang. Hvis inngang og velkomst er i nær tilknytning til fasadelogo trengs ikke hovedlogo ved inngangsdør.

Bruk logooriginaler

Lag aldri dine egne tilpassede logoversjoner, bruk riktige logooriginaler. Les mer om logo og bruk her. Plassér aldri sektor- eller seksjonsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. I komplett, utvendig skiltprogram defineres det tillatte sammenstillinger av logo og navn på avdeling, sektor eller seksjon.

Standard skiltoppsett

Pylon, frittstående skilt med hovedlogo og henvisningstekst

Eksempler på stolpeskilt med henvisningstekst

Grafisk framstilling med eksempler på bruk av fonten Barlow på pylon, stolpeskilt og på vegg

Logo på ulike materialer

Hovedlogo skal alltid være i farge på skilt og bygg. Bakgrunn og belysning avgjør om det skal være svart eller hvit tekst. Synlighet er viktig.

Hovedlogo på bakgrunn med børstet aluminium

Logo i farge på lyst materiale, her med børstet aluminium som eksempel.

Hovedlogo på mørk bakgrunn

Logo i farge på materiale, lys tekst fordi bakgrunnen er mørk. Teksten kan være hvit eller i metallisk materiale, for eksempel børstet aluminium.

Navnelinje – for spesialtilpassing på bygg

Lange og smale formater i arkitektur vil kunne kreve en løsning med fylkesvåpen og tekst på én linje for god synlighet. Dette er ikke standard logo og skal brukes kun i tilfeller der det er nødvendig. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for original.

Bildet under viser et eksempel på riktig bruk av navnelinje. Inngangspartiet skal sees på lang avstand og det er et langt og smalt felt å eksponere navnet på. Standard logo ville blitt for liten.

Hovedinngangen på fylkeshuset i Skien med logo som navnelinje over døren

Last ned skiltprogram

Navn Formater
Utvendig skiltprogram
pdf
Ikoner til utvendig skilt
pdf