Skilt med logo for skoler og tannklinikker

Virksomhetslogo på børsta aluminium

Logo for virksomheter (fylkesvåpen + navn) er skolene og tannklinikkenes visuelle signatur og identitetsbærer. Fylkesvåpenet står alltid sammen med virksomhetens navn. «Vestfold og Telemark fylkeskommune» (fra hovedlogoen) skal ikke stå sammen med virksomhetens navn.

Bruk logooriginaler

Lag aldri dine egne tilpassede logoversjoner, bruk riktige logooriginaler. Les mer om logo og bruk her. Plassér aldri avdelingsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. I komplett, utvendig skiltprogram defineres det tillatte sammenstillinger av logo og navn på avdeling, sektor eller seksjon.

Pylon med virksomhetslogo og henvisningstekst

Stolpeskilt med virksomhetslogo og henvisningstekst

Eksempler på bruk av skrifttypen Barlow på skilt

Logo på ulike materialer

Logo skal alltid være i farge på skilt og bygg. Bakgrunn og belysning avgjør om det skal være svart eller hvit tekst. Synlighet er viktig.

Virksomhetslogo på børsta aluminium

Logo i farge på lyst materiale, her børstet aluminium.

Virksomhetslogo på mørk bakgrunn

Logo i farge med lys tekst på grunn av mørk bakgrunn.

Navnelinje – for spesialtilpassing på bygg

Lange og smale formater i arkitektur vil kunne kreve en løsning med fylkesvåpen og tekst på én linje for god synlighet. Dette er ikke standard virksomhetslogo og skal brukes kun i tilfeller der det er nødvendig. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for original.

Bildet under viser et eksempel på riktig bruk av navnelinje. Inngangspartiet skal sees på lang avstand og det er et langt og smalt felt å eksponere virksomhetsnavnet på. Standard logo ville blitt for liten.

Inngangspartiet til Skien tannklinikk med logo som navnelinje over dørene

Last ned skiltprogram

Navn Formater
Utvendig skiltprogram
pdf
Ikoner til utvendig skilt
pdf