360-maler

Alle brev må sendes via 360, dette gjelder også for virksomheter. Virksomheter har også hovedlogo i brevmal. Virksomhetenes navn kommer tydelig fram på brevet.