Annonser

Her er kunngjøringsannonser med logo for skoler og tannklinikker. Stillingsannonser skal bruke hovedlogo.

Det gjenkjennende grafiske grepet i virksomheters annonser er buet form nederst til høyre. Den skal ligge fast og ikke flyttes på, tekst kan gå delvis over flaten og «kile» litt. I bakgrunnen kan i prinsippet alle farger fra støttepaletten velges. I lanseringsfase anbefales det bruk av støttefargen «Korn». Så kan man veksle med andre farger hvis det er behov å markere endring av tema, sesong eller lignende.

I små formater er det viktig å være bevisst på å korte ned på tekstmengder slik at budskapet blir tilgjengelig. Husk at enkelte overordnede maler skal bruke hovedlogo, for eksempel brevark og stillingsannonser.

Eksempler på oppsett av annonser med virksomhetslogo i ulike annonsemoduler

Typografi i små annonnser


Tittel
Nunito Bold 18 pt (som utgangspunkt, dette må tilpasses i hvert tilfelle)

Ingress
Nunito Regular 9,5 pt over 13 pt linjeavstand

Mellomtittel
Nunito Sans Bold 8 pt over 10,5 pt linjeavstand

Brødtekst
Nunito Sans 8 pt over 10,5 pt linjeavstand

Avsluttende tekstinfo
Nunito Sans SemiBold 7,5 pt over 10,5 pt linjeavstand

 

Annonse – Modul 22b

 Annonse modul 22b

Annonse – Modul 22b – Variasjoner

Annonse – Modul 22b – Variasjoner

Her vises variasjoner på modul 22b. I malene har størrelsen på tittelen et gitt utgangspunkt. Skal det skrives en lenger tittel en du får plass til, må størrelsen justeres slik at den får plass. Det er også viktig at luft mellom seksjonene bevares, la det være litt avstand. Luft betyr bedre lesbarhet – tettpakket annonse med mye tekst er ikke noen fordel. Bruk av punktliste vil kunne korte ned tekstmengden.

Annonse – Modul 12

Eksempel på oppsett av annonse med virksomhetslogo i modul 12

Varianter av oppsett av annonse med virksomhetslogo i modul 12

Annonse – Modul 12 – variasjoner

Her vises modul 12 med tittel på en eller to linjer. Tittelen kan også være på tre linjer, men da må det være mindre brødtekst. Dette formatet er best egnet når det er et svært kort budskap.

Annonse – Modul 12b

Dette er det minste formatet og skal ikke brukes til mye innhold. Annonsen vil fungere som en kort notis, referere til en større annonse lengre inne i avisen, være en liten påminner om en viktig dato, søknadsfrist eller lignende.

Eksempel på oppsett av annonse med virksomhetslogo i modul 12b

Last ned annonsemaler

Navn Formater
Annonse – Modul 12 – Virksomhetslogo
zip pdf
Annonse – Modul 12b – Virksomhetslogo
zip pdf
Annonse – Modul 22b – Virksomhetslogo
zip pdf