Annonser

Her er kunngjøringsannonser med hovedlogo. I små formater er det viktig å være bevisst på å korte ned på tekstmengder slik at budskapet blir tilgjengelig. Stillingsannonser skal bruke hovedlogo.

Grafisk utforming

Det gjenkjennende grafiske grepet i fylkeskommunens annonser er sirkelen som «kiler» kanten av formatet. Dette grepet brukes på Vestfold og Telemark fylkeskommunes overordnede annonser, frihetsgrad 0 (se eget kapittel for grafisk grep på virksomhetsnivå, frihetsgrad 1).

I bakgrunnen kan i prinsippet alle farger fra støttepaletten velges. I lanseringsfase anbefales det bruk av støttefargen «Luft». Så kan man veksle med andre farger hvis det er behov å markere endring av tema, sesong eller lignende.

Eksempler på oppsett av ulike annonseformater med tekststørrelser, plassering av logo og fargevalg

Typografi i små annonnser

Tittel
Nunito Bold 18 pt (som utgangspunkt, dette må tilpasses i hvert tilfelle)

Ingress
Nunito Regular 9,5 pt over 13 pt linjeavstand

Mellomtittel
Nunito Sans Bold 8 pt over 10,5 pt linjeavstand

Brødtekst
Nunito Sans 8 pt over 10,5 pt linjeavstand

Avsluttende tekstinfo
Nunito Sans SemiBold 7,5 pt over 10,5 pt linjeavstand

 

Annonse – Modul 22b

Eksempel på oppsett av annonse i modul 22b

Eksempler på ulike oppsett av annonser i modul 22b

Annonse – Modul 22b – Variasjoner

Her vises variasjoner på modul 22b. I malene har størrelsen på tittelen et gitt utgangspunkt. Skal det skrives en lenger tittel enn du får plass til, må størrelsen justeres. Det er også viktig at luft mellom seksjonene bevares, la det være litt avstand. Luft betyr bedre lesbarhet – tettpakket annonse med mye tekst er ikke noen fordel. Bruk av punktliste vil kunne korte ned tekstmengden. 

Grepet med den hvite sirkelen er et fleksibelt system som kan gi flere muligheter og variasjon. Den kan flyttes nederst i formatet dersom man ønsker ekstra fokus på tittel. Denne løsningen krever at det er mindre mengde tekst i annonsen.

Annonse – Modul 12

Eksempel på oppsett av annonse i modul 12

Eksempler på ulike oppsett av annonse i modul 12

Annonse – Modul 12 – variasjoner

Her vises variasjoner på modul 12. Tittel på tre eller fire linjer, samt en versjon der sirkelen står nederst til høyre i formatet – godt egnet når det er et svært kort budskap.

Annonse – Modul 12b

Dette er det minste formatet og skal ikke brukes til mye innhold. Annonsen vil fungere som en kort notis, referere til en større annonse lengre inne i avisen, være en liten påminner om en viktig dato, søknadsfrist eller lignende.

Eksempel på oppsett av annonse i modul 12b

Last ned annonsemaler

Navn Formater
Annonse – Modul 12 – Hovedlogo
zip pdf
Annonse – Modul 12b – Hovedlogo
zip pdf
Annonse – Modul 22b – Hovedlogo
zip pdf