E-post signatur

For å fremstå profesjonelt bruker vi en felles mal for alle e-post signaturer. Fylkesvåpenet står nederst i mailen sammen navn på virksomhet og nettadresse. Merk deg at «Vestfold og Telemark fylkeskommune» står i ren tekst og ikke som et bilde. Signaturen ligger klar i Outlook. For å legge den inn, åpner du opp en ny e-post, klikker inn på "Signatur" og velger "Signaturer". Der kan du velge standardsignatur som alltid kommer med for nye meldinger og svar/videresendinger.

Vi setter opp e-post med standard font for Microsoft: Calibri Regular. I løpende tekst bruker vi 12 punkt, i signaturen bruker vi 11 punkt. 

Fylkesvåpenet er det visuelle kjennetegnet og vi skriver navnet på skole eller tannklinikk i løpende tekst. Dette for at all info skal være tilgjengelig for alle brukere. Logoer kan bli «lurvete» på grunn av automatisk komprimering eller mottakers zooming. Mange e-post lesere har deaktivert lenker/bilder, og i verste fall vil logo forsvinne i mail-korrenspondanse fordi vedlegg ikke blir inkludert.

Selv om alle bilder skulle forsvinne fra en e-post, så er all nødvendig informasjon om avsender tilgjengelig i form av ren tekst.

Bildet av fylkesvåpenet som brukes i e-post bør ha alternativ tekst. (I Outlook, under «Rediger signaturer», gjøres dette ved å høyreklikke på bildet, velg «Rediger alternativ tekst» og skriv inn ønsket tekst.)

Eksempel på oppsett av epost med signatur

E-post signatur, desktop.

Eksempel på oppsett av epost med signatur vist på en mobilskjerm

E-post signatur, mobil flate.

Last ned originaler

Navn Formater
Fylkesvåpen til e-post signatur (@2x)
png
Fylkesvåpen til e-post signatur (@1x)
png