Rollups

Skoler og tannklinikker har egne logoer på rollups. Velg mellom å bruke store bilder eller layout med mer innhold. Husk at det skal være minimalt med tekst på rollups. De synliggjør identiteten, setter an tonen, men forteller ikke alt. Oppmuntre til å besøke nettside, og ha brosjyremateriell tilgjengelig.
Eksempel på oppsett av rollups med virksomhetslogo

Rollup med hjelpelinjer (grid)

Margene og hjelpelinjene i rollup gir variasjonsmuligheter og samtidig et konsekvent uttrykk. Plasser elementer etter hjelpelinjene. Bilder og fargebakgrunner kan fylle hele eller deler av flaten. Tekst kan settes i sirkler eller rett på flatene. Kort url kan settes inni sirkel som et dekorativt element hvis den er kort, men er url'en lang må den stå rett på bakgrunnen.

Grafisk framstilling av gridinndeling på rollup for plassering av logo, tekst og bilder

Rollup med stort bilde

Eksempler på rollups med bruk av store bilder

Rollup med variert layout

Eksempler på rollups med tekst, bilder og fargete flater

Alle støttefarger kan velges, her med Korn som eksempel.

Rollup uten bilder

Eksempler på rollups med tekst  i sirkel og fargete flater

Muligheter

Med hjelpelinjer som rettesnor kan en designer være kreativ. Sirkler kan fylle hele bredden, grafiske elementer kan lekes med. Pass på at uttrykket ikke blir rotete. Det er også mulig å dele opp flaten for flere bilder.

Eksempler på oppsett av rolups med bruk av grafiske former. Grafisk framstilling av gridoppsett.

Eksempler på oppsett av rollups med virksomhetslogo

Last ned mal her

Navn Formater
Rollup med virksomhetslogo
pdf zip