Stempel

Skoler og tannklinikker kan ha stempel med egen logo. Det kan brukes alene, i kombinasjon med adresse eller «Rett kopi».
Stempel med virksomhetslogo og stempelavtrykk

Stempelavtrykk for stempel med virksomhetslogo og adressefelt

Logo og adresse

Originalen har en logo-demo. Produsent må erstatte denne med aktuell logo. Høyde på fylkesvåpenet er 10 mm, proporsjoner og plassering må ikke endres på.

Adresseinfo er redigerbar i originalen og bruker fonten Nunito Sans Regular.

Stempelavtrykk for stempel med virksomhetslogo og rett kopi

Logo og felt for «Rett kopi»

Originalen har en logo-demo. Produsent må erstatte denne med aktuell logo. Høyde på fylkesvåpenet er 10 mm, proporsjoner og plassering må ikke endres på.

Mockup med stempelavtrykk for rett kopi på brevark

Grafisk framstilling for oppsett av stempel med virksomhetslogo med størrelsesanvisninger

Grafisk framstilling for oppsett av stempler med virksomhetslogo og navn eller budskap

Last ned maler for stempler

Navn Formater
Stempel_Virksomhet_m_adresse_48,5mm
ai eps pdf
Stempel_Virksomhet_Rett_kopi_57mm
ai eps pdf
Stempel_Virksomhet_Generell_tekst_1_linje_m_eksempler
pdf ai eps pdf eps ai